Applikation Skikt 7

Skikt 7 Applikation (User Interface) Användar gränsnittet.

Funktion:

[[applikationsskikt]]et tillhandahåller kommunikationstjänster till slutanvändarna. Här sker systemoberoende aktiviteter som hanteras av det lokala operativsystemet.

  • Används för applikationer som är speciellt skrivna för nätverk
  • Tillåter access till nätverkstjänster som stödjer applikationer
  • Hanterar flödeskontroll , access , fellkorrigering
  • Exempel på applikationer FTP , NetBIOS baserade applikationer , E-mail

Protokoll:

DNS; FTP; TFTP; BOOTP; SNMP;RLOGIN; SMTP; MIME; NFS; FINGER; TELNET; NCP; APPC; AFP; SMB

Nätverks komponenter:

Gateway