Nätverksoperativsystem

Nätverksoperativsystems uppbyggnad och funktion, mjukvarans struktur i servrar och dess sammanställning samt principer för hur servrar kan kommunicera och vilka tjänster de kan erbjuda användarna.

En [[server]] är en dator som förser nätverket med en eller flera tjänster (Eng. services). Egentligen är en server inte en hårdvara utan själva programvaran som implementerar tjänsten men det har blivit så att man även kallar själva datorn som kör servern eller servrarna för en server. Det är alltså funktionerna i [[progrmavaran]] som man installerar på en server som avgör om det benämns nätverksoperativsystem.

Enkelt uttryckt kan man säga att nätverksoperativsystemet styr annan programvara och hårdvara för att köra program, dela resurser, skydda data och upprätta kommunikation. Enskilda datorer kör klientoperativsystem, medan servrar med nätverksoperativsystem tillhandahåller tjänster åt klienterna på nätverket. Vanliga nätverksoperativsystem är Windows Server, Unix och dess kusiner samt Novell NetWare. En annan benämning på nätverksoperativsystem är [[serverprogram]].

Filsystem


Operativsystem

 

Nätverksoperativsystem

 

Servertjänster

Tjänster som ofta erbjuds av särskilda serverdatorer på Internet inkluderar E-post, World Wide Web och DNS. Exempelvis webbservrar är ofta i sin tur klienter till en databas-server på samma dator. Det är vanligt att också persondatorer kör serverprogram åtkomliga från nätet, till exempel för IP-telefoni eller fildelning. I hem med flera nätanslutna datorer kan någon av datorerna vid sidan om fungera som egentlig serverdator, och sköta till exempel säkerhetskopiering, utskrifter och e-post för alla datorerna i det lokala nätet. Även en hemmarouter (Integrerad Router) kan ofta aggera server och innehålla exempelvis en webbserver som används för att komma åt att konfigurera routern eller en DHCP server för utdelning av nätverksinställningar på hemnätverket.

Katalogtjänst

DNS

DHCP

E-post

Webb

Remote Desktop

Fildelning

 

 

Större Virtuell disk i VirtualBox

Förstora disken på en VirtualBox installerad på en Windows 7. Använd Commandotolken (cmd) för att skriva in följande kommando och sedan klicka på enter.

Observera att du behöver leta upp sökvägen till just den hårddisk som du skall förstora. Filen har du själv döpt och filändelsen slutar på .vdi eller .vhd beroende på vad du valde. Röd text ändrar du inte medans den gröna kan skilja från nedan exempel, den delen måste du söka upp på din egen dator i utforskaren. Observera att allt skrivs på en rad och att alla mellanslag osv skall var med.

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage modifyhd C:\Users\namn.namn\.VirtualBox\HardDisks\Ubuntu.vdi –resize 11000

Routerkonfigurering med Packet Tracer

Den uppmärksamme noterar att uppgiften är felaktig.

Här följer komandon för att lösa uppgiften:

— System Configuration Dialog —

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#^Z
Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interfac f
Router(config)#interfac fastEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#copy r
Router#copy running-config star
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration…
[OK]
Router#exit

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

Konfigurera PC0

Under globala inställningar hittar du ett fält för gateway.
Ange följande IP-adress i fältet, 192.168.10.1

Under globala inställningar FastEthernet anger du ett statiskt IP-nummer på PC0
Ange följande statiska IP-adress 192.168.10.10

Konfigurera PC1

Under globala inställningar hittar du ett fält för gateway.
Ange följande IP-adress i fältet, 192.168.20.1

Under globala inställningar FastEthernet anger du ett statiskt IP-nummer på PC0
Ange följande statiska IP-adress 192.168.20.10