Topologier

Datornätverk utgörs av sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra enheter som överför data till varandra genom ett i förväg specificerat protokoll, till exempel TCP/IP. När man talar om hur den fysiska kabeldragningen mellan datorer i nätet ser ut brukar man använda ordet topologi. Det finns några grundläggande topologier som man brukar använda för att klassificera olika nätverk. De är stjärna, buss och ring. Vilken typ som används beror både på vilken typ av nätverk det gäller och hur det är praktiskt lämpligt att lägga nätet. Ofta förekommer blandningar av olika topologier i större nätverk. Man skiljer på den fysiska- och den signalmässiga topologin och den logiska topologin. Den fysiska topologin anger, hur kabeldragningen är utförd. Den logiska topologin anger hur signalerna går från nod (IP-adress) till nod (IP-adress). Då vi här talar om topologier menas hur den använda topologin är knuten till det protokoll som används i OSI-modellen.

Några viktiga begrepp

Topologier

Stjärna

Buss

Ring

P2P-nätverk (Peer-to-peer)

Accessmetoder

OSI-modellen

Bussnät

Detta är den vanligaste topologin för nätverk. Alla datorer är inkopplade på en gemensam stamledning, bussen. Denna typ av nät är mycket väl lämpad för korridorer och liknande. Den har den stora fördelen att det är mycket enkelt att bygga ut nätet. Det är bara att förlänga kablen där det behövs. Ofta är det denna typ av nät som ger den minsta kabelåtgången i ett nätverk. Man drar ofta helt enkelt stamledningen från dator till dator.

Bussnät är vanligast bland nätverk som utnyttjar Ethernet. andra kända nät som utnyttjar bussar är AppleTalk, PC Network från IBM (som utnyttjar trädstruktur), ARCnet från Datapoint och StarLAN från AT&T. De sistnämnda brukar ibland klassas som distribuerade stjärnnät. Skillnaden är dock hårfin och saknar praktisk betydelse.

Ringnät

I både bussnät och stjärnnät så finns det en central del som alltid måste fungera (backbone respektive hubben). I ett ringnät behövs inte detta utan noderna (datorerna) är kopplade till varandra utan någon central enhet. Detta är möjligt eftersom alla datorer har två anslutningar, en från föregående dator och en till nästa dator. När cirkeln av datorer är sluten har man fått en ring, därav namnet ringnät. En ringtopologi eller s.k. token-ring är en punkt-till-punkt-förbindelse mellan varje granndator där trafiken endast går åt ett håll. Fysiskt är alla datorerna kopplade till en MAU (Multistation Access Unit) eller en MSAU.

Stjärnnät

Varje dator är ansluten till en och samma huvudknutpunkt – antingen en server eller någon annan nätkomponent. Knutpunkten kan kallas för ett nav, dvs en hub eller en koncentrator. Det är denna struktur som används i telefonväxlar på företag. Det går en telefonledning mellan växeln och varje telefon.