Nätverkskomponenter

Nätverkskomponenter i de delar som utgör ett [[datornätverk]], till exempel klienter, servrar, skrivare, nätverkskort, omkopplare, nätslussar, kringutrustning och kablage.

Ett datonätverk kan beskrivas som två eller flera [[datorer]] eller enheter som anslutits till varandra med hjälp av kablar eller trådlös [[kommunikationsteknik]]. När de är anslutna till varandra i ett nätverk blir det möjligt för datorerna och enheterna att dela information, filer och resurser (till exempel en [[Internet]]-anslutning). En annan vanlig benämning på enhet är nod. Är en komponent adresserbar i nätverket så kallas den ofta för en nod.

Man skulle kunna säga att ett nätverk byggs upp av noder som i sin tur är olika nätverkskomponenter.

[[Dator]]

[[Server]]

[[Klientdator]]

[[Arbetsstation]]

 

[[Skrivare]]

 

 

[[Nätverkskort]] (NIC)

Ett nätverkskort är ett I/O kretskort som installeras i någon av datorns lediga bussplatser men det kan också vara inbyggt i datorns moderkort. Kortet är sedan anslutet till nätverk via en kabelkoppling till kortets uttag (port). Varje kort har inprogrammerat i sig en unik adress, en så kallad MAC (Media Access Control adress), som används för att ge varje dator en unik identitet.

Nätverkskortet uppgift är att sköta datatransporten mellan nätkabeln och datorn. I denna uppgift ingår till exempel:

    Att elektriskt och logiskt anpassar signalen från nätkortet till datorns buss och tvärt om.
    Att konvertera data mellan nätkabelns seriella format och datorns interna parallellt format.
    Att bit för bit packa dataramarna till nätet och packa upp de ramar (frames) som kommer in.
    Att logiskt och fysiskt hantera arbetsplatsens access till nätet.

Nätverkskortet måste innehålla någon form av ”databuffert” d v s ett lagringsutrymme där data kan förvaras under en kortare period.

Bufferten behövs vid omvandling av data mellan den seriella- och parallella formen, för att hantera eventuella kösituationer och vid upp- och nedpackning av datapaket. Det händer även att data sänds i en ordning men ska skickas i en annan.

Det finns tre potentiella ”flaskhalsar” på ett nätverkskort:

    Passagen mellan nätkortet och kabeln
    Passagen mellan nätkortet och datorn
    Datahantering internt på nätkortet

Datatransporten mellan nätkabeln och nätkortet är helt underordnad den accessmetod som används på nätverket.

 

[[Hubb]]

 

[[Switch]] (Omkopplare)

 

[[Router]] (Nätsluss)

 

[[Brandvägg]]

 

[[Kringutrustning]]

 

 

[[Accesspunkt]]

 

 

[[Kablage]]

iTSmeden

Du har just landat på iTSmedens sida på nätet. Här behandlar vi ämnen som nätverksteknik, datorkommunikation, utbildning, webbpublicering och lokala nätverk. Artiklar och inlägg inom dessa ämnen publiceras regelbundet samtidigt som det skapas olika Quizar. Dessa frågetävlingar är tänkta att användas för utvärdering och test i kunskapsnivån. En del Quizar är publika medans flera kräver att man är inloggad som registrerad medlem.

Nätverksteknik, Dator- och kommunikationsteknik innehåller kurser som nätverksteknik, nätverksadministration, nätverksteknologier och datorteknik med kommunikationsteknik. Komponenter, enheter, hårdvara, system, operativ, klienter, servrar, skrivare, nätverkskort ch liknande är de ämnen som har en central roll på iTSmedens sida. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är också viktiga delar på sidan och här samlar vi tips, manualer och sådant som behandlar trepartsaktiviteter mellan lärare, handledare och elev.

Just nu pågår arbetet att bygga upp flera olika kategorier och artiklar. Därför kan det ibland dyka upp en bannersom påpekar att allt inte är helt klart i den kategorin.

 

arbete pagar