Om säkerhet inom IT

Var finns säkerhetshoten och hur ser dessa ut? Bristande säkerhet står för en allt större andel av företagens dolda och oförutsägbara kostnader. Användare och personal som i god tro förmedlar information är ett problem. Bristande kunskaper om riskerna och okunnighet gör det lättare för olika typer av säkerhetsrisker att exponera känslig information för olika cyberkriminella och hackare.

I framtiden  skapas det allt smartare virus och maskar. Maskar och virus som förändras varje gång de förökar sig. De angriper inte en utan flera svagheter i systemet. De tar sig igenom nätverken och utnyttjar svagheter i operativsystem och andra program. De kan skicka ut mängder av e-postmeddelanden via en egen SMTP-motor. Dessutom laddar viruset ned program från Internet för att sedan starta dem på de infekterade datorerna. Skadlig kod och virus kan sprida sig runt jorden över intenet på väldigt kort tid.

 

Många virus

Det finns väldigt många virus, maskar, trojaner mm. Var sjunde sekund tillkommer det ett nytt. Antivirusföretagen försöker vara ett steg före virusmakarna med det är svårt. Det blir allt viktigare att utveckla program med förebyggande skydd.

 

Säkerhetshål i operativsystem som ex. Windows

Det kommer alltid att finnas säkerhetshål i operativsystem eller andra program. Säkerhetsuppdateringar måste göras regelbundet.

 

Buggar hjälper virusmakarna

Ett problem är att säkerhetsluckor offentliggörs. Mycket skadlig kod hade aldrig blivit skrivit om inte buggarna hade blivit offentliggjorda. Säkerhetsexperter måste samarbeta och se till att säkerhetsluckor inte sprids till obehöriga.

 

Vem attackerar vår data?

Virusmakarna ställer till med mycket problem genom att skriva elakartad kod. Yngre virusmakare drivs av nyfikenhet, viljan att bli känd och att imponera. Hackare är ofta mycket äldre och harr betydligt högre teknisk kompetens än virusmakarna. De är ofta stolta över att kunna hacka sig in i datorsystem.

 

Spåra och identifiera inkräktarna

Genom IP-adressen går det att spåra virusmakarna. Varje dator har dessutom en unik MAC-adress. Hackarna försvårar emellertid spårningen genom att bl a använda servrar i andra länder än de länder de verkar ifrån.

 

Vad görs för att stoppa personer som skriver elakartad kod?

Flera större företag ger stora belöningar till de som hjälper till med att spåra personer som skriver elakartad kod. Polismyndigheterna världen över samarbetar och det har lätt till en hel del gripande. Regeringarna skärper dessutom lagstiftningen.

Heartbleed Openssl

Heartbleed eller CVE-2014-0160 är det officiella namnet på buggen i Openssl som i sin tur är en populär uppsättning kryptografisk mjukvara. Buggen Heartbleed är två år gammal i en väldigt spridd mjukvara som bland annat sköter kryptering av trafik. Väldigt många webbtjänster på internet är påverkade av buggen och har varit påverkade under lång tid.

 

 

Openssl

Krypteringsmjukvaran som drabbats är ju Openssl och det är en open source-implementation av SSL- och TLS-protokollen. Grundbiblioteken, som är skrivna i C, implementerar grundläggande krypteringsfunktioner och tillhandahåller en uppsättning kringfunktioner. Openssl används för att skydda webbläsartrafik, genom kryptering, till och från så många som två tredjedelar av alla servrar på webben. Mejlservrar, chattservrar och vpn-tjänster skyddas ofta av Openssl.

 

SSL protokollet

SSL är en metod för att kryptera trafik över Internet, och det används för att bland annat låta dig surfa säkert på olika webbsajter. Säkerheten ligger i att all trafik krypteras, så om någon avlyssnar din datatrafik kommer det inte att gå att utläsa något av det eftersom informationen är krypterad.

Många sajter använder sig av SSL för att vara säkra och för att skydda din personliga integritet. Du kan se när en sajt använder sig av SSL genom att det står https:// istället för http:// framför webbadressen.

Vilka är det som använder sig av Heartbleed. Det är dock inte cyberkriminella som experterna är allra mest oroliga för ska ha utnyttjat säkerhetshålet – utan NSA, National Security Agency, den amerikanska myndigheten som spionerar på allt och alla.

 

Hur skyddar man sig

I möjligaste mån bör du undvika att använda webbsidor och andra tjänster som kan vara sårbara. Man bör även byta lösenord om man tidigare använt en tjänst som har varit påverkad av buggen. Sök information hos leverantören av den tjänst som du nyttjar för att se om dom har vidtagit åtgärder.

 Det går också att kontrollera om en viss tjänst eller site har täppt till hålet som Heartbleed använder på en särskild sida ”Heartbleed checker” som satts upp för ändamålet. Sajter som fortfarande är exponerade bör över huvud taget inte loggas in på. Ett test på https://www.itsmeden.se gav nedanstående resultat.

 

Vill du veta mer om Heartbleed kan du ta en titt på sajten www.heartbleed.com.