Montera ISO avbildningar

En ISO-fil, även kallad en skivavbildning, är en fil som är en kopia av en hel CD eller DVD med data. När du bränner en CD eller DVD från en ISO-fil har den nya skivan samma mappar, filer och egenskaper som originalskivan. Det vanligaste sättet att få tag i en ISO-fil är att hämta den från en webbplats. Du kan till exempel hämta och sedan använda en ISO-fil när du vill uppdatera datorns programvara.

ISO-avbilder av cd- och dvd-skivor förekommer i många sammanhang. Till exempel går det att köpa Windows från Microsoft i form av nedladdningsbara avbilder. Ubuntu levereras också som ISO fil. Ibland är det enklast och mest lämpligt att direkt bränna filen till en skiva.

Du kan bränna en skivavbildningsfil, som ofta har filnamnstillägget .iso eller .img, på en inspelningsbar CD eller DVD med Windows-verktyget för bränning av skivavbildningar. Om den kan brännas på en inspelningsbar CD-, DVD- eller Blu-ray-skiva beror på vilken typ av brännare du använder och vilka typer av skivor den kan bränna, skivavbildningsfilens storlek och på vilken typ av enhet du ska använda skivan.

Ibland är det ganska onödigt att bränna ISO filer på en skiva för att kunna köra dem utan man kan montera dem virtuellt i stället. På så vis ”tror” datorns operativsystem att själva ISO filen är en DVD eller CD skiva. Man skulle kunna säga att du ”monterar” en DVD läsare som får en enhetsbeteckning i systemet som direkt kan läsa din ISO fil eller avbildning.

Med ett vanligt gratisprogram kan du i stället ­montera ISO-avbilden som en virtuell cd- eller dvd-spelare och köra den direkt från disken. Det finns många program som klarar detta och här är några:


Glöm inte att alltid ladda ned rätt version för ditt operativsystem. I Windows 8 behövs inte något program för detta – där finns funktionen att montera en iso-fil inbyggd i operativsystemet. Du behöver bara höger­klicka på ISO-filen och välja Montera.

Nedan får du några filmer från Youtube som beskriver hur det går till.

{loadposition How to mount ISO file with power iso} {loadposition How to Mount ISO Files 1}
{loadposition How to Mount ISO Images on Windows 8} {loadposition How to mount ISO with Daemon Tools}

Om säkerhet inom IT

Var finns säkerhetshoten och hur ser dessa ut? Bristande säkerhet står för en allt större andel av företagens dolda och oförutsägbara kostnader. Användare och personal som i god tro förmedlar information är ett problem. Bristande kunskaper om riskerna och okunnighet gör det lättare för olika typer av säkerhetsrisker att exponera känslig information för olika cyberkriminella och hackare.

I framtiden  skapas det allt smartare virus och maskar. Maskar och virus som förändras varje gång de förökar sig. De angriper inte en utan flera svagheter i systemet. De tar sig igenom nätverken och utnyttjar svagheter i operativsystem och andra program. De kan skicka ut mängder av e-postmeddelanden via en egen SMTP-motor. Dessutom laddar viruset ned program från Internet för att sedan starta dem på de infekterade datorerna. Skadlig kod och virus kan sprida sig runt jorden över intenet på väldigt kort tid.

 

Många virus

Det finns väldigt många virus, maskar, trojaner mm. Var sjunde sekund tillkommer det ett nytt. Antivirusföretagen försöker vara ett steg före virusmakarna med det är svårt. Det blir allt viktigare att utveckla program med förebyggande skydd.

 

Säkerhetshål i operativsystem som ex. Windows

Det kommer alltid att finnas säkerhetshål i operativsystem eller andra program. Säkerhetsuppdateringar måste göras regelbundet.

 

Buggar hjälper virusmakarna

Ett problem är att säkerhetsluckor offentliggörs. Mycket skadlig kod hade aldrig blivit skrivit om inte buggarna hade blivit offentliggjorda. Säkerhetsexperter måste samarbeta och se till att säkerhetsluckor inte sprids till obehöriga.

 

Vem attackerar vår data?

Virusmakarna ställer till med mycket problem genom att skriva elakartad kod. Yngre virusmakare drivs av nyfikenhet, viljan att bli känd och att imponera. Hackare är ofta mycket äldre och harr betydligt högre teknisk kompetens än virusmakarna. De är ofta stolta över att kunna hacka sig in i datorsystem.

 

Spåra och identifiera inkräktarna

Genom IP-adressen går det att spåra virusmakarna. Varje dator har dessutom en unik MAC-adress. Hackarna försvårar emellertid spårningen genom att bl a använda servrar i andra länder än de länder de verkar ifrån.

 

Vad görs för att stoppa personer som skriver elakartad kod?

Flera större företag ger stora belöningar till de som hjälper till med att spåra personer som skriver elakartad kod. Polismyndigheterna världen över samarbetar och det har lätt till en hel del gripande. Regeringarna skärper dessutom lagstiftningen.

Nätverksoperativsystem

Nätverksoperativsystems uppbyggnad och funktion, mjukvarans struktur i servrar och dess sammanställning samt principer för hur servrar kan kommunicera och vilka tjänster de kan erbjuda användarna.

En [[server]] är en dator som förser nätverket med en eller flera tjänster (Eng. services). Egentligen är en server inte en hårdvara utan själva programvaran som implementerar tjänsten men det har blivit så att man även kallar själva datorn som kör servern eller servrarna för en server. Det är alltså funktionerna i [[progrmavaran]] som man installerar på en server som avgör om det benämns nätverksoperativsystem.

Enkelt uttryckt kan man säga att nätverksoperativsystemet styr annan programvara och hårdvara för att köra program, dela resurser, skydda data och upprätta kommunikation. Enskilda datorer kör klientoperativsystem, medan servrar med nätverksoperativsystem tillhandahåller tjänster åt klienterna på nätverket. Vanliga nätverksoperativsystem är Windows Server, Unix och dess kusiner samt Novell NetWare. En annan benämning på nätverksoperativsystem är [[serverprogram]].

Filsystem


Operativsystem

 

Nätverksoperativsystem

 

Servertjänster

Tjänster som ofta erbjuds av särskilda serverdatorer på Internet inkluderar E-post, World Wide Web och DNS. Exempelvis webbservrar är ofta i sin tur klienter till en databas-server på samma dator. Det är vanligt att också persondatorer kör serverprogram åtkomliga från nätet, till exempel för IP-telefoni eller fildelning. I hem med flera nätanslutna datorer kan någon av datorerna vid sidan om fungera som egentlig serverdator, och sköta till exempel säkerhetskopiering, utskrifter och e-post för alla datorerna i det lokala nätet. Även en hemmarouter (Integrerad Router) kan ofta aggera server och innehålla exempelvis en webbserver som används för att komma åt att konfigurera routern eller en DHCP server för utdelning av nätverksinställningar på hemnätverket.

Katalogtjänst

DNS

DHCP

E-post

Webb

Remote Desktop

Fildelning

 

 

Större Virtuell disk i VirtualBox

Förstora disken på en VirtualBox installerad på en Windows 7. Använd Commandotolken (cmd) för att skriva in följande kommando och sedan klicka på enter.

Observera att du behöver leta upp sökvägen till just den hårddisk som du skall förstora. Filen har du själv döpt och filändelsen slutar på .vdi eller .vhd beroende på vad du valde. Röd text ändrar du inte medans den gröna kan skilja från nedan exempel, den delen måste du söka upp på din egen dator i utforskaren. Observera att allt skrivs på en rad och att alla mellanslag osv skall var med.

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage modifyhd C:\Users\namn.namn\.VirtualBox\HardDisks\Ubuntu.vdi –resize 11000