Session Skikt 5

Skikt 5 Session ”Synkronisering och Sessioner”

Funktion

sessionsskiktet innehåller tjänster som kontrollerar dataflödet mellan olika anslutningar. Det finns tre olika varianter av dialoger: Simplex – enbart en nod sänder till den andra som bara tar emot, Halv Duplex – en nod i taget sänder samt Full Duplex – båda noderna sänder och tar emot samtidigt.

  • Startar underhåller och avslutar sessioner över nätverket .
  • Ansvarig för namnindentifieringen , så att endats de som är namngivna får ddelta i sessionen
  • Tillhanadahåller synkroniseringstjänster genom att planera in kontrollpunkter i dataflödet -> om sessionen falerar så behöver bara den sista som har skickats iväg sedan den sista kontrollpunkten sändas om
  • Styr vem som kan skicka data vid en speciell tidpunkt och för hur lång tid
  • Registera ”NetBios” namn i sessioner

Protokoll

NetBIOS, Names Pipes, Mail Slots, RPC

Nätverks komponenter

Gateway

 

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar