WLAN och WWAN

WLAN

Ett WLAN är en trådlös lokal nätverksanslutning (LAN), medan en WWAN är
en bredbandsanslutning eller trådlös anslutning till Internet. De flesta
hemnätverk använder en WLAN-anslutning. Räckvidden för anslutningsområdet och
signalstyrkan i WLAN:et begränsas av signalstyrkan hos den trådlösa
routern.

WWAN

WWAN (Wireless Wide Area Network) är en trådlös anslutning till
ett nätverk som uppnås med mobiltelefonteknik. WWAN skiljer sig från ett
trådlöst lokalt Nätverk (WLAN) eftersom det utnyttjar mobiltjänster och annan
maskinvara. Vanligtvis levereras den här maskinvaran som ett trådlöst kort eller
en USB-enhet som är kopplad till en särskild mobiltjänstleverantör. Med WWAN kan
du surfa på internet, kontrollera e-posten och ansluta till ett VPN (Virtual
Private Network) var som helst där mobiloperatören har täckning.
Mobilleverantörer erbjuder en WWAN-tjänst till en månadsavgift. Om du vill ha
noggrann felsökning av WWAN-enheter eller anslutningsproblem kontaktar du
tjänstleverantören.