Fysiskt Skikt 1

Skikt 1 Fysiskt hårdvara råbitars flödet

Funktion

det fysiska skiktet tillhandahåller det mekaniska och elektriska gränssnitt för hur en dator ska anslutas till ett fysiskt medium så att den kan överföra bitorienterade data. På svenska betyder det att lagret definerar nätets struktur, mekaniska och elektriska kontakter samt topologi och hastighet.

  • Transproterar rådataflödet  över kabeln
  • Definierar kablage , Nätverkskort
  • Definierar kabelanslutning till nätverkskort ” BNC RJ AUI ”
  • Definierar tekniken att sända bitströmmen till kabeln

Protokoll

IEEE 802, IEEE 802.2, ISO 2110, ISDN

Nätverks komponenter

Repeater, Multiplexer, Hubs, TDR, Oscilloscope, Amplifier