IP adressering Uppgift Ping

Du skall testa din Pingtid mot en känd server eller webbplats för att se hur bra anslutningen är. Att göra det är en ganska enkel process och här använder du din [[kommandotolk]] och testar svarstider med protokollet [[ICMP]].

Du behöver en Windows-dator med en internetuppkoppling.

  1. Tryck på ”Windows” -tangenten och ”R” på ditt tangentbord för att öppna dialogrutan Kör.
  2. Skriv ”CMD” i fältet Öppna och klicka på ”OK” för att öppna kommandotolken.
  3. Pinga en [[server]] på nätverket eller Internet, t.ex. Google, för att testa Pingtiden.
  4. Skriv ”Ping – t google.com” (utan citattecken) på kommandoraden och tryck på ” Enter.”

Ping instruerar datorn att göra ett Pingtest, växeln – t berättar att du vill Pinga tills du instruerar kommandotolken att sluta. Det finns flera växlar en detta att koppla till kommandot Ping. I detta exempel är domännamnet google.com målet. Om du vill testa din uppkopplingshastighet mot en annan [[server]] och känner till IP-adressen, byt google.com till spelserverns IP-adress.

Notera ”tiden” i kolumnen i resultatlistan. Denna visar dig hur mycket tid i millisekunder det tar för [[Ping]] att återvända.

Ett Ping är helt enkelt ett litet paket av data som skickas till en server med en anteckning som talar om för servern att studsa tillbaka direkt. När testet körs, kommer du attkunna se posterna. Du kan låta det gå så länge du vill, tryck ”Ctrl” + ”C” för att stoppa Ping testet.

Titta på sammanfattningen av resultaten längst ner i fönstret efter att du slutat Pingtestet. Du bör se de snabbaste (minimum), långsammaste (maximalt) samt den genomsnittliga tiden för paketen att studsa tillbaks.

En kortare Pingtid är bättre eftersom du exempelvis kan ladda webbsidor och spela spel i realtid med mindre fördröjning.

Du kan också se paketförluster. Förlorade paket betyder att dessa aldrig nått fram till servern eller servern inte svarade. På sämre nätverk eller dåligt konfigurerade webbservrar, kan du förlora ett par paket, men mot Google, bör du ha 0 procents förlust.

Ping Google

Uppgiften

Svara på följande frågor:

Vilken Domän eller server Pingade du?

Vilket IP-nummer får du upp statistik för?

Hur många paket skickades?

Hur många paket kom tillbaks?

Hur många paket ”försvann”, antal och %?

Överkurs

Hur många ”växlar” eller ”val” kan kopplas till kommandot Ping?

 

Fysiskt Skikt 1

Skikt 1 Fysiskt hårdvara råbitars flödet

Funktion

det fysiska skiktet tillhandahåller det mekaniska och elektriska gränssnitt för hur en dator ska anslutas till ett fysiskt medium så att den kan överföra bitorienterade data. På svenska betyder det att lagret definerar nätets struktur, mekaniska och elektriska kontakter samt topologi och hastighet.

  • Transproterar rådataflödet  över kabeln
  • Definierar kablage , Nätverkskort
  • Definierar kabelanslutning till nätverkskort ” BNC RJ AUI ”
  • Definierar tekniken att sända bitströmmen till kabeln

Protokoll

IEEE 802, IEEE 802.2, ISO 2110, ISDN

Nätverks komponenter

Repeater, Multiplexer, Hubs, TDR, Oscilloscope, Amplifier