IP adressering Uppgift Internet of Things

 

Sakernas Internet ([[IoE]] eller [[IoT]])

Om naturen, trafik, transport, nätverk och utforskning av rymden nu och i framtiden är beroende av digital informationsdelning, hur kommer den informationen att identifieras från källa till destination? I den här aktiviteten skall du fundera över, inte bara vad som kommer att identifieras i Sakernas Internet, IoE (Internet of Everything) eller IoT (Internet of Things), utan hur allt kommer att adresseras globalt.

Läs bloggen/nyhetskällan från John Chambers om Internet of Everything – IoE – http://blogs.cisco.com/news/internet-of-everything-2. Se på videon halvvägs ner på sidan.

Besök sedan sidan om IoE på http://www.cisco.com/web/tomorrow-starts-here/index.html. Klicka på en kategori som intresserar dig.

Uppgift
  1. Leta upp och titta på annan video, blogg, eller Pdf som handlar om [[IoE]] eller [[IoT]] Allt över IP.
  2. Skriv ned 5 kommentarer eller frågor om vad du såg eller läst.
  3. Dela detta i grupp om fyra med klassen.

 

IP adressering Uppgift Ping

Du skall testa din Pingtid mot en känd server eller webbplats för att se hur bra anslutningen är. Att göra det är en ganska enkel process och här använder du din [[kommandotolk]] och testar svarstider med protokollet [[ICMP]].

Du behöver en Windows-dator med en internetuppkoppling.

  1. Tryck på ”Windows” -tangenten och ”R” på ditt tangentbord för att öppna dialogrutan Kör.
  2. Skriv ”CMD” i fältet Öppna och klicka på ”OK” för att öppna kommandotolken.
  3. Pinga en [[server]] på nätverket eller Internet, t.ex. Google, för att testa Pingtiden.
  4. Skriv ”Ping – t google.com” (utan citattecken) på kommandoraden och tryck på ” Enter.”

Ping instruerar datorn att göra ett Pingtest, växeln – t berättar att du vill Pinga tills du instruerar kommandotolken att sluta. Det finns flera växlar en detta att koppla till kommandot Ping. I detta exempel är domännamnet google.com målet. Om du vill testa din uppkopplingshastighet mot en annan [[server]] och känner till IP-adressen, byt google.com till spelserverns IP-adress.

Notera ”tiden” i kolumnen i resultatlistan. Denna visar dig hur mycket tid i millisekunder det tar för [[Ping]] att återvända.

Ett Ping är helt enkelt ett litet paket av data som skickas till en server med en anteckning som talar om för servern att studsa tillbaka direkt. När testet körs, kommer du attkunna se posterna. Du kan låta det gå så länge du vill, tryck ”Ctrl” + ”C” för att stoppa Ping testet.

Titta på sammanfattningen av resultaten längst ner i fönstret efter att du slutat Pingtestet. Du bör se de snabbaste (minimum), långsammaste (maximalt) samt den genomsnittliga tiden för paketen att studsa tillbaks.

En kortare Pingtid är bättre eftersom du exempelvis kan ladda webbsidor och spela spel i realtid med mindre fördröjning.

Du kan också se paketförluster. Förlorade paket betyder att dessa aldrig nått fram till servern eller servern inte svarade. På sämre nätverk eller dåligt konfigurerade webbservrar, kan du förlora ett par paket, men mot Google, bör du ha 0 procents förlust.

Ping Google

Uppgiften

Svara på följande frågor:

Vilken Domän eller server Pingade du?

Vilket IP-nummer får du upp statistik för?

Hur många paket skickades?

Hur många paket kom tillbaks?

Hur många paket ”försvann”, antal och %?

Överkurs

Hur många ”växlar” eller ”val” kan kopplas till kommandot Ping?

 

IP adressering

[[IP-adress]] och [[subnetmask]]ar

När datorn deltar i ett nätverk behöver den en så kallad [[IP-adress]]. IP ([[Internet Protocol]]) är ett protokoll för datakommunikation som bland annat används för adressering av datorer och nätverksenheter, exempelvis skrivare, i nätverk. IP ([[Internet Protocol]]) arbetar på nätverksnivå, protokollets viktigaste uppgift är routing (vägval). Med hjälp av IP-adresser kan rätt mottagare och avsändare adresseras och routrar tittar på denna adress för att avgöra hur paket ska skickas vidare. En [[IP-adress]] är en unik adress som i de flesta fall tilldelas datorn av en så kallad [[DHCP]]-server för att datorn ska kunna identifieras i nätverket. I andra fall kan en fast [[IP-adress]] vara att föredra och detta sätter en nätverksadministratör eller tekniker manuellt. Exempel på när en fast [[IP-adress]] är att föredra är på en webbserver eller en skrivare. Alla enheter som skickar data på Internet eller ett nätverk måste ha ett [[IP-adress]]. Detta tilldelas enhetens [[nätverkskort]] (NIC). Ex på enheter i ett nätverk är datorer, ip-telefoner, skrivare och routrar. (På Wikipedia finner du mer om [[Routing]])

IP-adressen behöver inte vara densamma hela tiden, utan kan variera beroende på sammanhang och då har man en sk. dynamisk [[IP-adress]]. Dessutom kan datorn exempelvis använda en [[IP-adress]] i ett lokala nätverk ([[LAN]]) men en helt annan [[IP-adress]] på Internet ([[WAN]]). Vi människor agerar likadant eftersom vi presenterar oss på olika sätt beroende på socialt sammanhang. Inom familjen känns det onödigt att presentera sig med både för- och efternamn, något som däremot känns helt naturligt att presentera sig med på en formell arbetsintervju. Datorn kan heta 192.168.0.190 i det lokala nätverket men 94.184.92.86 på Internet.

All data i ett nätverk skickas som paket med information om vilken [[IP-adress]] de ska till och avsändaren av paketet är den som anger mottagarens adress. Detta gör att varje dator i ett nätverk måste ha en unik [[IP-adress]]. Om två ­datorer har samma [[IP-adress]] går det inte att veta vilken av datorerna som är ett pakets ­avsedda ­mottagare (om två personer i samma flerbostadshus heter Anders Andersson kan brev­bäraren inte veta vem av dem som ska få paketet som han har med sig).

En [[subnätmask]] är en bitmask som visar var nätverksadressen slutar och värdadresserna börjar och anger därför hur stort nätet är. Den lägsta nätverksadressen anger nätverkets nummer (Net-ID) och den högsta adressen på nätverket anger en sk. [[Broadcast address]]. Subnätmasken består av 32 bitar, som var och en kan ha värdet ett eller noll. På samma sätt som med IP-adresser skrivs varje byte decimalt med en särskiljande punkt. Med hjälp av subnätmasken räknar datorn ut vilket nätnummer den finns på (programmeringsmässigt används en logisk AND-operation).